Bestyrelsen

Kokkedal Løbeklubs bestyrelse består af nedenstående medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen 21. februar 2023.

Datoer for bestyrelsesmøder i 2024

24. januar
17. april
19. juni
18. september
13. november

Man er som medlem af klubben velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen med eventuelle forslag – de vil efterfølgende blive taget op på et af møderne.

Formand
Helle Armandi
E-mail: formand@kokkedal-loebeklub.dk
Telefon: 2361 3652

Næstformand
Lisette de Boer (ansvarlig for udsendelse af orientering til medlemmerne)
E-mail: naestformand@kokkedal-loebeklub.dk

Kasserer
Lene Greve

Sekretær
Rollen går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Menigt medlem
Karin Bach Grevelund

Menigt medlem
Karina Skydt (ansvarlig for hjemmesiden og Facebook)
E-mail: admin@kokkedal-loebeklub.dk

Suppleant
Bjarne Hjørlund

Suppleant
Bjarni Jensen

Ifølge vedtægterne er formand og sekretær på valg i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Menige medlemmer og suppleanter er på valg hvert år.