Bestyrelsen

Kokkedal Løbeklubs bestyrelse består af nedenstående medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen 6. februar 2020.

Datoerne for bestyrelsesmøderne i 2021

20. januar
24. februar
21. april
16. juni
11. august
22. september
24. november

Man er som medlem af klubben velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen med eventuelle forslag – de vil efterfølgende blive taget op på et af møderne.

Formand
Helle Armandi
E-mail: formand@kokkedal-loebeklub.dk
Telefon: 2361 3652

Næstformand
Egon Erlandsen
E-mail: naestformand@kokkedal-loebeklub.dk
Telefon: 4091 7295

Sekretær
Torsten Hoffmann Petersen

Kasserer
Mette Nielsen

Menigt medlem
Bjarne Hjorlund

Menigt medlem
Flemming Høeg Nilsson

Menigt medlem
Tina Rasmussen (ansvarlig for hjemmesiden)
E-mail: admin@kokkedal-loebeklub.dk

Menigt medlem
Karina Skydt (ansvarlig for Facebook)

Suppleant
Lisette DeBoer

Suppleant
Bjarni Jensen

Ifølge vedtægterne er formand og sekretær på valg i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Menige medlemmer og suppleanter er på valg hvert år.