Bestyrelsen

Kokkedal Løbeklubs bestyrelse består af nedenstående medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen 7. februar 2019.

Datoerne for bestyrelsesmøderne i 2019

16. januar
26. februar
24. april
19. juni
25. september
27. november

Man er som medlem af klubben velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen med eventuelle forslag – de vil efterfølgende blive taget op på et af møderne.

Formand
Helle Armandi
E-mail: formand@kokkedal-loebeklub.dk
Telefon: 2361 3652

Næstformand
Egon Erlandsen
E-mail: lilian.egone@gmail.com
Telefon: 4091 7295

Sekretær
Torsten Hoffmann Petersen
E-mail: torsten.hp@mail.dk
Telefon: 5377 1316

Kasserer
Mette Nielsen
E-mail: metn@mail.dk
Telefon: 2670 4034

Menigt medlem
Bjarni Jensen
E-mail: blomsterager616@mail.dk
Telefon: 3033 2427

Menigt medlem
Flemming Høeg Nilsson
E-mail: flemson@vip.cybercity.dk
Telefon: 2851 4695

Menigt medlem
Tina Rasmussen (ansvarlig for hjemmesiden)
E-mail: kirras@mail.dk
Telefon: 9340 2280

Menigt medlem
Karina Skydt (ansvarlig for Facebook)
E-mail: karina_skydt@hotmail.com
Telefon: 2045 3915

Suppleant
Lisette DeBoer
E-mail: lisette@deboer.dk
Telefon: 2230 6891

Suppleant
Bjarne Hjørlund
E-mail: fotobjarne@live.dk
Telefon: 2945 4579

Ifølge vedtægterne er formand og sekretær på valg i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Menige medlemmer og suppleanter er på valg hvert år.