Bestyrelsen

Kokkedal Løbeklubs bestyrelse består af nedenstående medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen 7. februar 2019.

Datoerne for bestyrelsesmøderne i 2019

16. januar
26. februar
24. april
19. juni
25. september
27. november

Man er som medlem af klubben velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen med eventuelle forslag – de vil efterfølgende blive taget op på et af møderne.

Formand
Helle Armandi
E-mail: formand@kokkedal-loebeklub.dk
Telefon: 2361 3652

Næstformand
Egon Erlandsen
E-mail: naestformand@kokkedal-loebeklub.dk
Telefon: 4091 7295

Sekretær
Torsten Hoffmann Petersen

Kasserer
Mette Nielsen

Menigt medlem
Bjarni Jensen

Menigt medlem
Flemming Høeg Nilsson

Menigt medlem
Tina Rasmussen (ansvarlig for hjemmesiden)
E-mail: admin@kokkedal-loebeklub.dk

Menigt medlem
Karina Skydt (ansvarlig for Facebook)

Suppleant
Lisette DeBoer

Suppleant
Bjarne Hjørlund

Ifølge vedtægterne er formand og sekretær på valg i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Menige medlemmer og suppleanter er på valg hvert år.